SCHNAUZER MINIATURA

MANU


 

ANTECEDENTES – MANU


 

Iago – Pai da Manu 

Sula – Mãe da Manu 

Paco – Avô paterno da Manu

Olivia – Avó Materna da Manu

Mallu – Avó paterna da Manu

Lucky Boy – Avô materno da Manu

Bruno – Trisavô materno da Bianca

Kelly – Bisavó materna da Manu