(41) 3248-3560 / 99603-7529 canil@tajjmahall.com.br

BR KIWI FAM TAJJ MAHALL

 

BR KIWI FAM TAJJ MAHALL


 

ANTECEDENTES – BR KIWI FAM TAJJ MAHALL


 

Flush – Pai do Kiwi 

Ana Maria – Mãe do Kiwi 

Truck – Avô Paterno Kiwi 

Frida – Avó Paterna Kiwi

Vitor Hugo – Avô Materno Kiwi 

Ana Bela – Avó Materna Kiwi